SEOR is verantwoordelijk voor de monitoring en evaluatie van MDIEU. In de eerste voortgangsrapportage gaat SEOR in op het proces rondom de aanvraag en beoordeling, en het bereik van de regeling na de eerste twee aanvraagtijdvakken.

Hiervoor is gebruik gemaakt van de beschikbare documentatie, een enquête onder projectleiders en interviews met landelijke betrokkenen, betrokkenen vanuit twee deelnemende sectoren, en sectoren en bedrijven die (nog) niet deelnemen aan de regeling.  

Lees verder
Ga naar boven