Een goede plek in de wijk voor kwetsbare mensen met ggz-problematiek en dak- en thuislozen.

Een goede plek in de wijk voor kwetsbare mensen met ggz-problematiek en voor dak- en thuisloze mensen, dat is het gezamenlijk streven van de vijf gemeenten (Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel) die samen de regio Amsterdam vormen. Deze gemeenten stellen een gezamenlijk plan op voor de organisatie van beschermd wonen en maatschappelijke opvang; een regionale verantwoordelijkheid die vanaf 2021 naar gemeenten overgaat. DSP-groep begeleidt de gemeenten bij het opstellen van uitgangspunten voor dit plan en de uitwerking daarvan.

Lees verder
Ga naar boven