De rijke schooldag is gericht op het versterken van de gelijke kansen. Met de rijke schooldag worden leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs in Nederland gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen door, naast het reguliere curriculum, extra activiteiten aan te bieden. Verschillende coalities van gemeenten, scholen, cultuurinstellingen, sportorganisaties, jongerenwerk, GGD, kinderopvang en andere partijen werken al aan zo’n Rijke schooldag. Om van deze initiatieven te leren en ze samen verder te ontwikkelen en uit te breiden is het Voorloperstraject gestart. Gemeenten steunen deze beweging en de extra financiële ondersteuning vanuit het rijk. Daarin kunnen 45 trajecten gedurende drie jaar meedoen onder de hoede van de gelijke kansen alliantie.

De rijke schooldag klinkt heel nieuw, maar er is de afgelopen 30 jaar al hard gewerkt aan vormen van uitbreiding van de schooldag. Denk aan de verlengde schooldag bij de brede school, maar ook leertijdverlenging in de grotere steden, zoals Rotterdam en Den Haag.

In deze korte brochure brengt Sardes deze ervaringen bijeen, zodat lokale partijen hiervan kunnen profiteren.

Lees verder
Ga naar boven