Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft RIGO gevraagd te onderzoeken of uitgaande van bestaande bronnen het mogelijk is een volledige, breed gedragen en eenduidige richtlijn te ontwikkelen voor toegankelijk (ver)bouwen. Het onderzoek heeft een goed overzicht opgeleverd van het krachtenveld van de verschillende partijen en veel verschillende – vaak ook tegengestelde – belangen maar een opstap naar een gedeelde richtlijn op basis van bestaand materiaal is het niet geworden.

Lees verder
Ga naar boven