In opdracht van het Ministerie van OCW heeft Oberon de evaluatie van de beleidsregel verstrekking licentie Topsporttalentschool vo uitgevoerd. In deze evaluatie besteden we onder meer aandacht aan de mate waarin Topsporttalentscholen voldoen aan de in de beleidsregel gestelde voorwaarden voor het verstrekken van de licentie.

Lees verder
Ga naar boven