In gesprek met opleidingsscholen

Partnerschappen tussen lerarenopleidingen en middelbare scholen, zogenoemde opleidingsscholen, zien mogelijkheden tot uitbreiding in drie richtingen. Ten eerste wordt er gezocht naar aansluiting met scholen uit andere sectoren zoals het mbo. Ten tweede zoeken zij naar uitbreiding van de studentpopulatie, bijvoorbeeld door het aantrekken van zij-instromers. Ten derde werken zij aan het behoud van startende leraren en de verbetering van hun begeleiding. Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut in opdracht van Platform Samen Opleiden & Professionaliseren VO. In het onderzoek staan de ervaringen en visies van verdere uitbreiding van vier verschillende opleidingsscholen centraal. 

Lees verder
Ga naar boven