Dit onderzoek richt zich op het valideren van de huidige criteria in de regeling voor de onderwijssector

In 2013 werd de Wet Normering Topinkomens (WNT) ingevoerd. Met deze wet is de bezoldiging van bestuurders in de onderwijssector (en andere (semi-)publieke sectoren) gemaximeerd. Voor de onderwijssector is een ministeriƫle regeling ingesteld, waarin een aantal criteria (totale baten, aantal leerlingen en aantal onderwijssoorten of sectoren) gebruikt worden om onderwijsinstellingen in te delen in verschillende klassen met verschillende maximale bezoldigingen.

Dit onderzoek richt zich op het valideren van de huidige criteria in de regeling voor de onderwijssector. Onderzocht is of de huidige factoren een geschikte benadering zijn van de zwaarte van de functie van een bestuurder en of er andere objectieve factoren zijn die een betere benadering van deze zwaarte geven.

Lees verder
Ga naar boven