In opdracht van Rekenkamercommissie van de gemeente Veere heeft RIGO een onderzoek uitgevoerd naar het grondbeleid van de gemeente.

Hoofdvraag voor dit onderzoek is Welke beleidsdoelen streeft de gemeente na met het grondbeleid en hoe worden deze doelen gerealiseerd? Het onderzoek is uitgevoerd op basis van documentstudie en een aantal interviews, waarbij de bevindingen zijn gespiegeld aan een normenkader voor goed grondbeleid.

Het onderzoek staat onder andere in het perspectief van de verwachte naderende bevolkingskrimp. 

Lees verder
Ga naar boven