In de nieuwe gemeente Altena hebben de gemeente en corporaties RIGO gevraagd om te onderzoeken in hoeverre middeninkomens problemen ondervinden op de woningmarkt. In twee beleidssessies met de gemeente en corporaties zijn mogelijkheden verkend om de verhuismogelijkheden voor middeninkomens met weinig kansen te vergroten. 

Lees verder
Ga naar boven