Versneld door het (v)mbo

Elke leerling kan na de basisschool kiezen voor verschillende routes die leiden naar het hbo. Wie praktisch is ingesteld kan starten in het vmbo, dat via het tussenstation van de havo (in 6 jaar), of via het meer op de beroepspraktijk gerichte – mbo (in 7 of 8 jaar), voorbereidt op het hbo. Er worden ook diverse aangepaste leerroutes aangeboden voor leerlingen die een snelle doorstroom naar het hbo met de beroepsroute willen combineren. Veelal gaat het om samenwerkingsverbanden van vmbo-, mbo- en (soms) hbo-instellingen die programma’s aanbieden voor leerlingen/studenten met een sterk praktijkgerichte oriëntatie.

Onderzoek naar praktijkgerichte routes

Dit driejarige onderzoeksproject brengt twee van deze routes in beeld: Talentontwikkeling Techniek (TOT) en het Groene Lyceum (hGL).

Lees verder
Ga naar boven