Naar aanleiding van een door Panteia geschreven rapport over de “maatschappelijke en economische impact van een beperking van de schutlengte van sluizen”, hebben de Provinciale Staten van Flevoland aan het dagelijks bestuur gevraagd om een visie op duurzaam goederenvervoer op te stellen.

De visie gaat in op alle modaliteiten, niet alleen water, maar ook vooral weg en daarnaast rail en lucht en de verbindingen daartussen (multimodaliteit). In de visie zijn de belangrijkste trends in de goederensector geschetst, in het nationale en Europese beleid en de gevolgen daarvan voor het provinciale vervoersnetwerk, waaronder ook de inbedding in het rijkswegennet en de knelpunten en kansen die zich in dat netwerk voordoen voor de bereikbaarheid van Flevoland voor de goederenvervoersector.

Lees verder
Ga naar boven