Typering en oorzaken van de voortijdige uitstroom

Door ROC Friesland College worden diverse interventies ingezet om de uitstroom van studenten te voorkomen en te verlagen, maar nog zonder het gewenste resultaat. De wens is daarom meer zicht te krijgen op de (verschillende) oorzaken van de voortijdige uitstroom en op kansen voor verbetering. KBA Nijmegen heeft dit onderzoek uitgevoerd.

Het onderzoek kent twee fases. De eerste fase omvat een verkennende (en deels ook verdiepende) analyse naar de oorzaken van de voortijdige uitstroom. De tweede fase bestaat uit een verdiepend onderzoek gericht op de verbetermogelijkheden, op basis van de belangrijkste uitkomsten van de verkenning in de eerste fase. Het huidige rapport omvat de uitkomsten van de eerste fase van het onderzoek.

Lees verder
Ga naar boven