Het Verwey-Jonker Instituut voerde in de periode 2016-2019 een procesevaluatie uit naar de ontwikkeling en uitvoering van VoorZorg-Verder. In dit rapport staat beschreven hoe de ontwikkeling en uitvoering van VoorZorg-Verder in de praktijk verliep. Het rapport eindigt met aanbevelingen voor de toekomst van VoorZorg-Verder.

Lees verder
Ga naar boven