Een toename van wachttijden voor sociale huurwoningen blijkt uit een inventarisatie door RIGO in opdracht van het ministerie van BZK. Uit een inventarisatie van rapportages van woonruimte-verdeelsystemen blijkt dat de gemiddelde inschrijfduur bij verhuring sterk varieert per regio, van minder dan vier jaar in de Achterhoek en Limburg tot bijna negen jaar in de regio’s Amsterdam en Utrecht. De zoekduur varieert per regio tussen circa één en vijf jaar.

Lees verder
Ga naar boven