Resultaten Schoolscanvragenlijst NP Onderwijs in 2022 in vergelijking tot 2021

Het ministerie van OCW voert vanaf schooljaar 2021/2022 het meerjarige Nationaal Programma
Onderwijs (NP Onderwijs) uit. Dit programma is bedoeld om vertragingen ten gevolge van de
coronapandemie in te halen en leerlingen te ondersteunen die het moeilijk hebben door de
schoolsluitingen tijdens deze pandemie. Omdat het een zeer omvangrijk budget betreft, hecht
OCW eraan dat dit doelgericht wordt ingezet. Om die reden heeft OCW aan alle scholen gevraagd
om een zogenoemde ‘schoolscan’ uit te voeren om meer zicht te krijgen op de gevolgen van de
coronacrisis voor het onderwijs en de leerlingen. 

Het onderhavige rapport bouwt voort op eerdere rapportage

Lees verder
Ga naar boven