Momenteel werken er veel mensen op een (arbeidsmatige) dagbestedingsplek die eigenlijk klaar zijn voor de stap naar werk, of die naar verwachting in de nabije toekomst hun dagbestedingsplek gaan ontgroeien. Maar die stap naar betaald werk is minder makkelijk te zetten dan je zou denken. Er spelen allerlei belemmeringen, waaronder financiële belemmeringen, om de stap te zetten. De Beleidsonderzoekers deden samen met Berenschot onderzoek naar deze financiële belemmeringen en welke oplossingsmogelijkheden er zijn.

De stap van dagbesteding naar werk kent veel knelpunten, omdat dit vanuit wet- en regelgeving bezien een stap van het zorgdomein naar het werkdomein is. Vanuit het programma Simpel Switchen is er veel aandacht voor het vergemakkelijken van de stap van dagbesteding naar werk. Het ministerie van SZW en Divosa vroegen ons om in het bijzonder de financiële knelpunten in beeld te brengen.

Lees verder
Ga naar boven