Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben vaak meerdere problemen. Een vorm van integrale ondersteuning – ondersteuning die tegelijkertijd gericht is op alle problemen die iemand ervaart, is dan cruciaal. De Beleidsonderzoekers onderzochten samen met DSP-groep welke vormen van integrale ondersteuning worden aangeboden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en wat er voor nodig is om deze ondersteuning te verbeteren.

De concrete aanleiding tot het onderzoek was de aanbeveling uit het Interdepartementaal Beleidsonderzoek ‘Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt’ om een life coach voor deze doelgroep beschikbaar te stellen. Die specifieke aanbeveling leidde uiteindelijk tot een veel bredere vraag naar de stand van zaken in Nederland van integrale aanpakken in het sociaal domein, al dan niet in relatie met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarbij is onderscheid gemaakt naar wat gemeenten kunnen doen en wat het Rijk kan doen om integraal werken te stimuleren.

In het rapport doen de onderzoekers twaalf aanbevelingen aan gemeenten die – ook in het huidige complexe stelsel – toch graag integraal aan de slag willen. Ze doen ook aanbevelingen aan de Rijksoverheid voor een verbeterd stelsel dat organisaties kan faciliteren bij het ontwikkelen van een integrale aanpak.

Lees verder
Ga naar boven