Mensen met een migratieachtergrond maken minder kans op een e-mail, voicemail of telefoontje naar aanleiding van een sollicitatie, dan mensen zonder migratieachtergrond. Uit een onderzoek van Panteia, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, blijkt niet dat werkgevers discrimineren op basis van leeftijd. Maar er is nog steeds sprake van discriminatie, het blijft een hardnekkig probleem.

Lees verder
Ga naar boven