Het aantal ouderen in Nederland neemt toe en ze wonen veel langer zelfstandig dan voorheen het geval was. Naast een grotere vraag voor zorg op afstand en (oproepbare) zorg aan huis, neemt daarmee ook de behoefte aan nieuwe woon(zorg)vormen voor ouderen en kwetsbare groepen toe.

Dat vraagt om actie op het gebied van wonen, zorg én welzijn. Waar veel gemeenten al een woonvisie hadden, wordt deze visie door veel gemeenten nu verder uitgewerkt tot een woonzorgvisie. Een woonzorgvisie bevat vaak een analyse van de woonzorgopgave, die vervolgens uitgewerkt wordt in concrete doelstellingen. Zo ook in gemeente Hoeksche Waard. In 2021 hebben we deze gemeente ondersteund bij het opstellen van een heldere Visie Wonen Welzijn Zorg. Naast de gemeente Hoeksche Waard waren ook de corporatie en zorg- en welzijnspartners nauw betrokken bij het opstellen van de visie.

Lees verder
Ga naar boven