Om overheden in staat te stellen gezamenlijk maatschappelijke opgaven beter op te pakken, heeft de studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen een tussenrapport opgeleverd. Hierin doet zij onder meer aanbevelingen voor drie casussen, waaronder de woningbouw. 

In de vakpers en media wordt gesproken van een wooncrisis door een tekort aan passende woningen. In de Grondwet staat dat het bevorderen van voldoende woongelegenheid ‘voorwerp van zorg’ is voor de overheid.


De gedegen aanpak van I&O Research, gecombineerd met de inhoudelijke expertise van KAW heeft geleid tot bruikbare inzichten over de huidige taakinvulling tussen overheden bij het realiseren van woningbouwlocaties. Het onderzoek levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de bredere verkenningen van BZK en de studiegroep naar de interbestuurlijke rolverdeling. 

Lees verder
Ga naar boven