In de aanpak van schoolverzuim onder leerplichtige jongeren worden justitieel ingrijpen en gedwongen trajecten steeds minder vaak toegepast. In plaats daarvan is er meer aandacht voor (vrijwillige) hulpverlening. Dat is ook het uitgangspunt van de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS). Het doel van de MAS om meer accent op vrijwillige hulpverlening te leggen, wordt door de leerplichtambtenaren in het onderzoek breed onderschreven en ze handelen er ook naar. De MAS is ook bedoeld als methode voor gestructureerd en uniform handelen van leerplichtambtenaren bij de aanpak van schoolverzuim, maar wordt nog niet overal structureel toegepast.

Dat blijkt uit onderzoek van BBSO dat, in samenwerking met KBA Nijmegen, in opdracht van het WODC is uitgevoerd. Hierin zijn ruim 400 verzuimcasussen geanalyseerd, zijn interviews met deskundigen afgenomen en is gesproken met ouders van verzuimende jongeren.

Lees verder
Ga naar boven