De schoolsluiting in maart 2020 als gevolg van de coronacrisis heeft ertoe geleid dat het thema zittenblijven op vo-scholen weer volop in de schijnwerpers is komen te staan.

De VO-raad heeft Oberon daarom gevraagd in kaart te brengen welke strategieën scholen in het schooljaar 2019-2020 hebben gebruikt om met zittenblijven en overgaan om te gaan en welke effecten deze strategieën hebben. In totaal hebben tien vo-scholen aan het kwalitatieve onderzoek meegewerkt. Anders dan voorgaande jaren, was op alle onderzochte scholen het uitgangspunt: ‘Waar mogelijk gaan alle leerlingen over’. Dat vroeg op alle scholen om een aanpassing of aanvulling van het overgangsbeleid. Het onderzoek heeft geleid tot een overzicht van strategieën en biedt inzicht in de afwegingen die scholen hebben gemaakt in het proces.

Lees verder
Ga naar boven