Effectief voor het inhalen van achterstanden?

Door de Coronacrisis is het risico vergroot dat leerlingen achterstanden oplopen ten
opzichte van hun onderwijsprogramma. De Onderwijsraad pleit er in zijn advies (april
2020) voor om zoveel mogelijk binnen reguliere schooltijd te werken aan het inhalen van
achterstanden. Voor leerlingen met extra achterstanden zijn zomerscholen een effectieve
methode, zo blijkt uit onderzoek. Ook een verlengde schooltijd, zoals extra lessen op
woensdagmiddag, kan bijdragen aan het inhalen van achterstanden. Een bijkomende
vraag die op scholen nu kan spelen, is of het verstandig is om leerlingen over te laten
gaan of te laten zittenblijven. Bij twijfel is het voor scholen beter om terughoudend te
zijn met de beslissing om leerlingen te laten zittenblijven, zo laat onderzoek zien.

Lees verder
Ga naar boven