De afgelopen tien jaar is het aantal bedrijven en banen in de Nederlandse logiesverstrekking fors gegroeid. Als gevolg van de coronacrisis nam in het eerste half jaar van 2020 het aantal gasten in deze sector fors af. Delen van de sector verkeren in economisch zwaar weer. Aan de andere kant lijken logiesverstrekkers in minder bevolkte gebieden deze zomer nog een aardige inhaalslag te hebben gemaakt. In dit artikel beschrijft I&O Research kort de banenontwikkeling van de sector van vóór de coronacrisis. Ook wordt bekeken in welke regio’s logiesverstrekkers een belangrijke rol spelen in de algehele werkgelegenheid.

Lees verder
Ga naar boven