Project Transitieroutes van opleiding naar werk in het hoger onderwijs

Onderzoek laat zien dat verschillende studenten na het behalen van hun diploma ondersteuning nodig hebben bij de overgang naar werk. Een oplossingsrichting voor een betere overgang van opleiding naar werk ligt in het zien van deze overgang als een transitiefase waarin de loopbaan van de student centraal staat. De student, de onderwijsinstelling, het bedrijf én de gemeente zetten samen een transitieroute uit. Eén samenhangend geheel dat bestaat uit op individu afgestemde interventies (bouwstenen), die zich richten op het voorkomen van kritische momenten in de overgangsfase. De focus ligt daarbij op het vinden én behouden van werk.

Naast een Manifest is een flyer uitgebracht met zeven tips voor studenten met een ondersteuningsvraag bij de overgang van opleiding naar werk. Er is een brochure verschenen over de pilotresultaten van de transitieroute. De aanpak en opbrengsten van de verschillende proeftuinen worden hierin toegelicht.

Lees verder
Ga naar boven