De gemeente Rotterdam wil dat Rotterdam een aantrekkelijke stad is om te wonen, waar Rotterdammers zich thuis en veilig in hun huis voelen. Een van de acties om dat mogelijk maken, is het voorkomen en bestrijden van woonoverlast. Daartoe heeft de gemeente een Actieplan Woonoverlast 2014-2018 opgesteld. De gemeente heeft DSP-groep gevraagd het actieplan te evalueren. De invalshoek voor het evaluatieonderzoek is van strategische aard. Past de bestaande aanpak nog wel in de huidige tijd en de netwerkontwikkeling?

Lees verder
Ga naar boven