Dit onderzoek brengt de stand van het land anno 2021 in beeld en richt zich op werkzame factoren, verschijningsvormen en kansen voor versterking voor uitvoerders, beleidsmakers en bestuurders. Het onderzoek is in opdracht van de G4 samenwerkingsverbanden passend onderwijs, mogelijk gemaakt met subsidie van het ministerie van OCW.

Lees verder
Ga naar boven