In opdracht van het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum; het kennisinstituut voor het ministerie van Justitie en Veiligheid) heeft DSP-groep de evaluatie uitgevoerd van het Actieplan verbetering feitenonderzoek in de jeugdbeschermingsketen. Het rapport is op 7 september 2023 openbaar gemaakt.

Lees verder
Ga naar boven