Speelruimte voor jongeren als changemakers.

Hoe kunnen professionals in de leefwereld van jongeren hen helpen agency te ontwikkelen: hun leven richting te geven en ruimte te maken voor verandering in systemen die hun kansen bepalen? In het programma ‘Agency Arrangeren, speelruimte voor jongeren als changemakers’ onderzocht het Verwey-Jonker Instituut deze vraag samen met de UvA, de HvA, Stichting Alexander en jongeren-onderzoekers. Dit gebeurde door casusonderzoek in drie praktijken in Amsterdam.

In dit onderzoek is gekeken naar welke elementen van jongerenwerk op school- met als casus de samenwerking tussen de Openbare Scholengemeenschap Bijlmer (OSB) en Swazoom Welzijn- zijn te identificeren als het gaat om jongeren ondersteunen in het ontwikkelen van agency.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Amsterdamse Kenniscentrum Ongelijkheid. 

Lees verder
Ga naar boven