Hoe kunnen professionals in de leefwereld van jongeren hen helpen agency te ontwikkelen, hun leven richting te geven en ruimte te maken voor verandering in systemen die hun kansen bepalen? In het programma ‘Agency Arrangeren, speelruimte voor jongeren als changemakers’ onderzocht het Verwey-Jonker Instituut deze vraag samen met de UvA, de HvA, Stichting Alexander en jongeren-onderzoekers. Dit gebeurde door casusonderzoek in drie praktijken in Amsterdam. Dit rapport gaat over Studiezalen.

Studiezalen is een stichting die bewoners uit achtergestelde of ‘kwetsbare’ contexten de kans, de ruimte en de begeleiding biedt om hun talenten tot bloei te laten komen. D

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Amsterdamse Kenniscentrum Ongelijkheid.

Lees verder
Ga naar boven