Het opleidings- en ontwikkelingsfonds Wij Techniek peilt elk jaar de belangrijkste ontwikkelingen in de technische installatiebranche (TI) met een bedrijvenenquête. Voorliggende rapportage beschrijft de resultaten van de telefonische en online enquête van medio 2021 (zie ook https://trendfiles.wij-techniek.nl/). Om ontwikkelingen door de jaren heen te volgen worden standaard vragen gesteld over:
- Bedrijfsactiviteiten;
- De werkvoorraad en vacatures;
- Personele belemmeringen;
- Inzet van (gedeeltelijk) arbeidsbeperkten.

Medio 2021 zijn verdiepende vragen gesteld om de bedrijfsactiviteiten van bedrijven beter in kaart te brengen, zoals op welke markt de bedrijven actief zijn, op welk schaalniveau zij opereren en of zij zich al dan niet richten op een specialisme binnen hun vakgebied (versus breed takenpakket). In de online enquête zijn vragen gesteld over het opleidingsbeleid en bedrijfsscholen, het aannamebeleid en werkzaamheden binnen de energietransitie of verduurzaming.

Lees verder
Ga naar boven