Onderzoek in vijf gemeenten, uitgevoerd door Bureau Broekhuizen – onderzoek en advies en het Verwey-Jonker Instituut, in opdracht van het ministerie van BZK, laat zien dat gemeentelijke medewerkers in hun werk geregeld te maken krijgen met intimidatie en bedreiging en soms met
(een poging tot) omkoping.

Lees verder
Ga naar boven