In opdracht van de gemeente ’s-Hertogenbosch onderzocht het Verwey-Jonker Instituut of er inderdaad passende hulp wordt geboden aan huishoudens met meervoudig complexe problematiek. In dit rapport worden succesfactoren benoemd, alsook factoren die belemmerend zijn voor een succesvolle ketensamenwerking rondom de doelgroep en het netwerk van professionals dat hen begeleidt.

Lees verder
Ga naar boven