Een onderzoek naar de effectiviteit van de hulpverlening rondom huiselijk geweld.

Binnen de Multifocus aanpak is sinds september 2016 in de regio Groningen een project ingevoerd van Intensief Casemanagement bij huisverboden en ‘code rood zaken’. Het project is onder andere ingezet naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek naar de effectiviteit van de aanpak huiselijk geweld in de G4 (Tierolf, Lünnemann en Steketee, 2014).


De regio Groningen wilde weten of Intensief Casemanagement bijdraagt aan het stoppen of afnemen van geweld binnen gezinnen. In deze publicatie leest u meer over aanvullend onderzoek gericht op deze specifieke aanpak in Groningen.

Lees verder
Ga naar boven