In het kader van de derde meting van de Monitor Implementatie en besteding gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (2019-2023) hebben Sardes en Oberon vijf gemeentelijke portretten gemaakt van de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker in de voorschoolse educatie (ve).

De onderzoeksvragen die hierbij leidend waren, zijn:

  • Hoe is de (voorbereiding op de) inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker in de ve verlopen?
  • Hoe ziet de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker in de ve eruit?
  • Wat is de meerwaarde van de pedagogisch beleidsmedewerker in de ve voor de kwaliteit(sverbetering) van de ve?
  • Hoe wordt de pedagogisch beleidsmedewerker in de ve gefinancierd?
Lees verder
Ga naar boven