Om de uitvoerbaarheid van passend onderwijs in en om de school te verbeteren, heeft het ministerie van OCW samen met het veld de ‘Verbeteraanpak passend onderwijs 2021-2027’ opgesteld. Zeven doelstellingen vormen de basis van deze aanpak. De doelstellingen passen in de koers naar inclusiever onderwijs: steeds meer kinderen naar dezelfde school, dichtbij huis. 

Met de ‘Doelstellingenmonitor passend onderwijs’ brengen SEO, Oberon en Ledoux Onderwijsonderzoek tot en met 2026 de voortgang op de doelstellingen in kaart.

Lees verder
Ga naar boven