Als onderdeel van de aanpak van het lerarentekort heeft het ministerie van OCW in 2019 de ‘subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort’ (RAL) ingericht en worden de vier grote steden (G4) vanaf dat jaar door middel van een Decentralisatie Uitkering (DU) via het Gemeentefonds ondersteund en gestimuleerd bij de aanpak van de tekorten. In opdracht van het ministerie van OCW bracht Oberon samen met het Kohnstamm instituut de regionale aanpakken in beeld rond 4 thema’s: samenwerking en organisatie, inhoud van plannen en activiteiten, proces en resultaten.

Lees verder
Ga naar boven