Naar schatting gaan 60.000 leerlingen in Nederland naar school met een taxi of busje. Soms solo, maar het overgrote deel in een busje met meer leerlingen die achtereenvolgens worden opgehaald en afgezet. De meeste van deze 60.000 leerlingen zijn kwetsbare leerlingen, kinderen met een handicap of beperking, waardoor ze niet goed zelfstandig kunnen reizen of ver weg van de woonplaats naar speciaal onderwijs gaan. Al eerder waren er signalen dat ouders ontevreden zijn over onder meer de reistijd, die voor veel leerlingen lang is. In opdracht van de VNG deed Oberon eind 2022 onderzoek naar ervaringen van ouders met leerlingenvervoer.

Lees verder
Ga naar boven