Vlaardingen zet stevig in op de wijkteams, en dat werpt vruchten af. De evaluatie van de teams, die Regioplan samen met Cebeon uitvoerde, laat zien dat het steeds beter lukt om de transformatiegedachte via de wijkteams vorm te geven. Ook blijkt het mogelijk om hulpvragen in een eerder stadium af te vangen: onze benchmark laat zien dat met name voor jeugd minder wordt doorverwezen dan in vergelijkbare gemeenten en we zien positieve effecten op zelfredzaamheid. Ook blijken de investeringen die de gemeente in de wijkteams doet, realistisch.

Lees verder
Ga naar boven