Dit rapport is onderdeel van een groter geheel. Het Verwey-Jonker Instituut deed in opdracht van de Commissie Geweld in de Jeugdzorg onderzoek naar geweld in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Op basis van dit onderzoek verscheen in juni 2019 het eindrapport: Geweld in de kinder- en jeugdpsychiatrie, 1945-heden. Ervaringen, risicofactoren en doorwerking in het latere leven. 

Lees verder
Ga naar boven