Aandachtspunten voor een zorgvuldige en duurzame transformatie voor álle betrokkenen.

Onderzoeken van het Verwey-Jonker Instituut, de Kinderombudsman en het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd geven meer inzicht in de factoren die een rol spelen bij het sluitingsproces van jeugdhulpvoorzieningen. Deze handreiking is hoofdzakelijk bedoeld als hulpmiddel voor jeugdhulpinstellingen bij de ombouw of sluiting van hun instelling. Tegelijkertijd is de handreiking ook bedoeld voor gemeenten en jeugdhulpregio’s, gelet op hun verantwoordelijkheid voor de organisatie van de zorg voor de jeugd. De handreiking ondersteunt betrokkenen bij het in gang zetten van een zorgvuldig besluitvormingsproces.

Lees verder
Ga naar boven