Dit blijkt uit recent onderzoek van Sardes en HANNN, onder 296 zorgprofessionals, naar de uitdagingen en scholingsbehoefte omtrent laaggeletterdheid bij hun cliënten. 

Meer dan de helft van de respondenten geeft aan wel eens te twijfelen of de cliënten hen, en hun website, brieven en behandelplannen, begrijpen. 

Naar aanleiding van dit onderzoek concluderen Sardes en HANNN dat er behoefte is aan concrete informatie over het herkennen van, omgaan met, en doorverwijzen van laaggeletterde cliënten. 

Lees verder
Ga naar boven