Het Verwey-Jonker Instituut deed onderzoek naar het inzetten van de ervaringsdeskundigheid van mensen met een chronische ziekte of beperking.

Op 14 juli 2016 trad in Nederland het 'VN-verdrag Handicap' in werking. Doel van dit verdrag is het bevorderen, beschermen en waarborgen van de mensenrechten van mensen met een beperking.

In opdracht van de Alliantie voor de Implementatie van het VN-verdrag heeft het Verwey-Jonker Instituut antwoorden geformuleerd op veel gestelde vragen over de inzet van ervaringsdeskundigheid.

Lees verder
Ga naar boven