Aandacht voor de leefbaarheid en veiligheid

Met een Nationaal programma Leefbaarheid en Veiligheid wil het kabinet de leefsituatie verbeteren in die wijken waar allerlei problematiek samenkomt. Het denken in wijken betekent echter wel dat het programma zich vooral op steden richt. Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht of er in het programma ook speciale aandacht zou moeten zijn voor plattelandsgebieden.

Lees verder
Ga naar boven