Evaluatieonderzoek in samenwerking met ResearchNed en SLO over het Referentiekader Taal en Rekenen.

Het Referentiekader Taal en Rekenen werd in 2010 ingevoerd met als doel de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen in het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo), (voortgezet) speciaal onderwijs ([v]so) en studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) te versterken. Uit de evaluatie blijkt dat het onduidelijk is in hoeverre de invoering van het Referentiekader daadwerkelijk tot een verbetering van de prestaties geleid heeft. 

Lees verder
Ga naar boven