Huiselijk geweld is een groot maatschappelijk probleem in Nederland. Nog steeds groeien te veel kinderen in onveilige gezinssituaties op. De gevolgen op de korte en lange termijn zijn onaanzienlijk groot. Uit de 3e cohortstudie huiselijk geweld blijkt dat tweederde van de jongeren die mishandeld worden, zelf ook gewelddadig zijn naar hun ouder(s). Verder is er in deze studie aandacht besteed aan controle en dwang in intieme relaties. Dit onderzoek is uitgevoerd opdracht van ZonMw en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Lees verder
Ga naar boven