Kwalitatief onderzoek naar de identiteitsbeleving en gevoelens van binding van jongeren met een migratieachtergrond van de tweede en derde generatie. De studie biedt inzicht in de belevingswereld van jongeren, hoe zij hun identiteit beleven en op welke manier zij bindingen ervaren met de verschillende leefwerelden zoals de Nederlandse samenleving, het land van herkomst en verschillende sociale groepen.

Lees verder
Ga naar boven