SEOR heeft de huidige stand van zaken en mogelijkheden ter verhoging van de inclusiviteit onderzocht.

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) sorteert voor op de toekomstige arbeidsmarkt door tien mbo- en hbo-campussen te ondersteunen die opleiden voor innovatieve beroepen. Daarbij vraagt de MRDH om specifieke aandacht voor de inclusiviteit van de volgende drie groepen: studenten met een niet-westerse migratieachtergrond, studenten met een fysieke beperking, en volwassenen/studenten in het kader van een Leven Lang Ontwikkelen. De huidige stand van zaken en mogelijkheden ter verhoging van de inclusiviteit is onderzocht met behulp van deskresearch, literatuuronderzoek, data-analyse, en groepsinterviews per campus.

Lees verder
Ga naar boven