Evaluatie van het eerste jaar.

WerkWeb-Autisme (WW-A) is een tool die mensen met autisme helpt om meer inzicht te krijgen in wat ze willen, kunnen en nodig hebben wat betreft werk en ontwikkeling. Als onderdeel van deelname aan het Platform Werk Inclusief Beperking is de tool WerkWeb-Autisme in 2022 doorontwikkeld.


Het Verwey-Jonker Instituut heeft Werken met WerkWeb-Autisme gedurende één jaar gevolgd met een begin- en eindmeting. We blikken terug op de opbrengsten en geleerde lessen.

Lees verder
Ga naar boven