Verkenning naar de totstandkoming van schooladviezen voor leerlingen met een migratieachtergrond. In ons onderzoek hebben we geen steun gevonden voor het idee dat leerlingen met een migratieachtergrond structureel en bewust lagere adviezen krijgen door hun culturele- of etnische achtergrond.

Lees verder
Ga naar boven